ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK และ DITP หารือความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐอเมริกา

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference : GSP) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายใต้บทบาทของ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้