ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนสำหรับครู

          ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนาในหัวข้อ "Upskill การลงทุนครูอาชีวะ : สอนได้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์" ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้านวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ครูในสังกัดอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง จากกว่า 26 สถาบัน พร้อมแนะนำพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY