ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ เชิญฟังสัมมนา..ฟรี! “สยามเกษตรออนไลน์รวยได้ง่ายนิดเดียว !”

          หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ เชิญฟังสัมมนา..ฟรี! "สยามเกษตรออนไลน์รวยได้ง่ายนิดเดียว !" ปาฐกถาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการสนับสนุนเกษตรยุคใหม่...โดย นิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ-ประสบการณ์ตรงด้านเทคโนโลยีการเกษตร-พาณิชย์-อีคอมเมิร์ซ อาทิ ฝนทิป ศรีวรัญญ กก.บห.บริษัท ไอออนิค จำกัด นิอร ปฏิทิน เจ้าของสวนดาวเรือง จ.ปทุมธานี ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น.  ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา