ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บีโอไอต้อนรับนักลงทุนตุรกี

          นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลางขวา) ให้การต้อนรับแก่คณะนักลงทุน และสื่อมวลชนจากประเทศตุรกี พร้อมบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย" ภายใต้โครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในการส่งเสริมยุทธศาสตร์รัฐบาลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต (กลางซ้าย) นำคณะ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เมื่อเร็วๆ นี้