ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โบรเซ่ (ประเทศไทย) ลงนามซื้อที่ดินกับดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์

          เมื่อเร็วๆ นี้ โบรเซ่ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตนวัตกรรมของระบบแมคคาทรอนิกส์ สัญชาติเยอรมัน เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จ.ชลบุรี นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยโรงงานแห่งแรกของโบรเซ่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โรงงานแห่งใหม่จะช่วยเสริมกำลังการผลิตของบริษัทให้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์ระดับสากล

          บรรยายภาพ:
          นายเดนิส รอยด์ (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการของโบรเซ่ (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายเดวิด นาร์โดน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ คามวัลย์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวธัญกมล นนทสิน (ขวา) ผู้ช่วยผู้บริหารของโบรเซ่ (ประเทศไทย) เข้าร่วมในพิธีลงนาม