ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TEAMG ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาธุรกิจด้าน Smart Cities กับ Shenzhen Kingdom Engine International Technology Company Limited

          ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายชวลิต จันทรรัตน์ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาธุรกิจด้าน Smart Cities กับ Mr. Ligang Ling (คนที่3 จากขวา) Chief Executive Officer, Shenzhen Kingdom Engine International Technology Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Shenzhen Kingdom Sci-Tech Company Limited ("Kingdom Group") โดยความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ Shenzhen Kingdom Sci-Tech Company Limited ประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆนี้