ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป จัดเสวนาเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

          กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร นำโดยคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค ตลอดจนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้และแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดมิติการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ โรงแรม The Tide Resort จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562