ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สค. มอบรางวัล 3 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ชนะเลิศ “ELMA 2019”

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 2จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบ "รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019 : ELMA 2019)" ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล 3 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด (ขวา) ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 2.บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ในสาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) และ 3.บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ในสาขาตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services) จัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
          ชื่อบุคคลในภาพข่าวประชาสัมพันธ์
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
          นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด
          นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
          บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
          นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ (ที่ 2 จากขวา ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด