ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

VGI สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด การันตีด้วยรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2019

          บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ("VGI") ผู้นำ Offline-to-Online ("O2O") Solutions บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ตอกย้ำความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์แบรนด์ ส่งคุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นตัวแทน VGI เข้ารับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2019 สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรตามราคาตลาดมากกว่า 83 พันล้านบาท (หรือ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) รางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานผู้มอบรางวัล
          "รางวัลแห่งความสำเร็จในวันนี้นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามผลักดันแบรนด์ VGI จากการเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อโฆษณานอกบ้านเพียงอย่างเดียวไปสู่ผู้ให้บริการด้านออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O Solutions) ที่ครบวงจรนั้น เป็นกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ที่จะนำไปสู่ความเชื่อถือทั้งจากลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี" คุณเนลสัน กล่าว