ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

BUSINESS TODAY จัดเต็ม ทีมใหญ่ยกระดับสื่อธุรกิจ

          ดร. ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการกิตติศักดิ์ กลุ่มบริษัท Media Expertise International จำกัด (MEI) ร่วมกับ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไล นักสื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์ในสื่อธุรกิจจากหลายสำนัก เปิดตัว Business Today แพลตฟอร์มข่าวสารธุรกิจ (Business Content Platform) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมสื่อธุรกิจหรือระบบนิเวศ สื่อ (Media Ecosystem) แบบใหม่ตอบสนองผู้บริโภคและนักธุรกิจ ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ก้าวสู่ยุค 5G ในอีกไม่กี่ปี โดยมี คุณ ฐิติกร ธีรพัฒนวงศ์ Chairman, คุณกิตติกร ธีรพัฒนวงศ์ Chief executive officer ร่วมงานด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ 
          หมายเหตุ ลำดับจากซ้ายไปขวา
          ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย)
          นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (กลาง) 
          นาย ณ กาฬ เลาหะวิไล (ที่ 2 จากขวา) 
          ดร. ฐิติกร ธีรพัฒนวงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) 
          น.ส. กิตติกร ธีรพัฒนวงศ์ (ที่ 1 จากขวา)
          นายกล้า ตั้งสุวรรณ CEO บ.ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) (ที่ 3 จากซ้าย)
          นายศิวัฒน์ เชาวรีย์วงษ์ CEO Group M (ที่ 1 จากซ้าย)