ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EA คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2 ปีซ้อน!!

          คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล (ซ้าย) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับมอบรางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2019 สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2 ปีซ้อน สำหรับธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นผลงานวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการบัญชี บูรณาการเข้าด้วยกันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ วัดมูลค่าองค์กรได้ถึง 125,206 ล้านบาท โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองติดต่อกันของ EA ที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ เกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนา ต่อยอด และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ โดยพิธีประกาศ และการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย