ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

          หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)
          รุ่นที่ 25, วันอังคารที่ 3 - พุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.
          
          รายละเอียด
          .....อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน
          เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำ อสังหาริมทรัพย์
          - การสรรหาที่ดิน ศักยภาพของที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
          - ขั้นตอนการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
          - ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรคจากนักพัฒนาโครงการจริง
          - ตัวอย่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง
          - การคำนวณความสามารถในการกู้ยืมเงินของโครงการ
          - ตัวอย่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          - หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

          จุดเริ่มต้นนักพัฒนาอสังหาฯ สู่ความสำเร็จ เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้สำเร็จ ลดความเสี่ยงในการลงทุน
(*) ผู้เข้าอบรมสามารถเอาโครงการมาทำ workshopและปรึกษาการทำโครงการเบื้องต้นได้