ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชิญร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562

          สมกับที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ SME ไทย ล่าสุด ผอ.เสือ - สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ 1 ชั้น2 ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ และขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "SME to the Future" นำโดยผอ.เสือ ทีมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Success Case) และโค้ช มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับความสำเร็จ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชมการออกบูธผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกว่า 30 ราย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.