ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ติดปีกธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม ในงานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก ปี 2562 เวทีเพื่อสร้างเครือข่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านความงามและสุขภาพแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019 เวทีแสดงสินค้า สร้างเครือข่าย และเจรจาธุรกิจด้านความงามและสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้มีเกียรติร่วมตอกย้ำความเชื่อมั่นการเติบโตของธุรกิจความงาม ประกอบด้วย นางเกศมณี เลิศกิจจา (กลาง) รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย (ซ้ายไปขวา) คุณชนุพร บุญนิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด คุณจอย โซว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินฟอร์ม่า เอ็กซิบิชั่นส์ นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH) และ คุณอาชวิณ ชวาลารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ มั่นใจตลาดเครื่องสำอางความงามและสุขภาพของอาเซียนและกลุ่มซีแอลเอ็มวีเติบโตต่อเนื่อง ชี้การสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและการทำการตลาดแบบดิจิทัลให้ตรงใจผู้บริโภค จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019 พร้อมเปิดเวทีเพื่อแสดงสินค้า สร้างเครือข่าย และเจรจาธุรกิจด้านความงามและสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
          นางเกศมณี เลิศกิจจา รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โดยภาพรวมของตลาดความงามของประเทศไทยถือได้ว่ามีศักยภาพ และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในภูมิภาคอาเซียน ตลาดเครื่องสำอางไทยทั้งตลาดการส่งออก และตลาดภายในประเทศมีอัตราการเติบโตดี ปัจจัยที่ทำให้ตลาดเครื่องสำอางไทยยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมากจากการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้กลายเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและเติบโตเร็ว และข้อได้เปรียบของประเทศไทย ในเรื่องสถานที่ตั้งที่เปรียบเสมือประตูการค้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแหล่งวัตถุดิบชั้นดี พืชพรรณ สมุนไพร การขนส่งสะดวก และมีการพัฒนาการการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน"
มิสคลอเดีย บอนฟลิกลิโอรี ผู้จัดการทั่วไป สายงานแสดงสินค้าความงาม บริษัท อินฟอร์ม่า เอ็กซิบิชั่น กล่าวว่า "งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก ถือเป็นงานมหกรรมสินค้าในตลาดความงามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะช่วยผลักดันการเติบโต ความแข็งแกร่ง และศักยภาพของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคนี้ ทุกวันนี้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และในแถบประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนของบริษัทจากประเทศโปแลนด์ ซึ่งในปัจจุบัน อินฟอร์มาได้ดูแลงานอีเว้นท์ด้านความงามถึง 16 งานแสดงในแถบเอเชีย เพื่อเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้นให้กับแบรนด์ต่างประเทศในการก้าวเข้าสู่ตลาดเอเชีย"
          นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า "งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีการขยายพื้นที่การจัดงาน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจความงามและสุขภาพยังคงเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการตอกย้ำว่างานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าความงามในกลุ่มตลาดอาเซียนและกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะสร้างความร่วมมือในกลุ่มเพื่อยกระดับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยรวม" 
          นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH) กล่าวว่า "ธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับ Digital disruption ไม่เว้นแม้กระทั้งธุรกิจความงามที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในเทคโนยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการเข้ามามีบาทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคได้เรียนรู้ที่จะรับข่าวสารจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริง ไม่ใช่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือพรีเซ็นเตอร์อีกต่อไป แต่นั่นจะทำให้ผู้บริโภคมีอัตราการตัดสินใจเปลี่ยนแบรนด์เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้ว่า Disruption ในธุรกิจความงาม เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการทำการตลาดแบบดั้งเดิม เมื่อถึงวันหนึ่งถ้าหากไม่แข็งแรงพอ ก็คงจะต้องล้มหายตายจากไปได้ง่ายๆ เพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคของ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของ ปลาเร็วกินปลาช้า" 
          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า "งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก 2019 จะเป็นเวทีทางธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะตอกย้ำศักยภาพ และความเป็นผู้นำของผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางไทย ส่งเสริมตลาดในภูมิภาค ยังเป็นการเปิดตลาดสำหรับบริษัทนานาชาติที่หวังมุ่งเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การสนับสนุนงาน บียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก 2019 ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของทีเส็บที่ให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล โดยส่วนหนึ่งจะนำกลุ่มธุรกิจความงามด้าน Organic ที่กำลังเป็นกระแส และน่าจับตามองมาจัดแสดง ผมจึงมั่นใจว่า งาน บียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก 2019 จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในแวดวงอุตสาหกรรมความงามที่สามารถต่อยอดส่งเสริมอุตสาหกรรม Natural & Organic ของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงต่อไป"
          งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก (BBAB) ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 500 บริษัท และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานถึง 16,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 20% จากปีที่ผ่านมา จุดเด่นของงานคือการแบ่งโซนตามประเภทธุรกิจเครื่องสำอางเป็น 2 โซน คือ "BBAB Finished Products" สำหรับธุรกิจความงามพร้อมจัดจำหน่าย จะจัดแสดงสินค้ากลุ่มน้ำหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาบน้ำ กลุ่มร้านเสริมสวยและสปาแบบมืออาชีพ กลุ่มเส้นผมและเล็บ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และกลุ่มเภสัชโภชนภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากผู้ประกอบการจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และไต้หวัน 
          ส่วนโซน "BBAB Supply Chain" สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง จะรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการซัพพลายเออร์วัตถุดิบและวัสดุ บริษัทรับจ้างผลิต / OEM / ODM เครื่องจักรและอุปกรณ์ และซัพพลายเออร์ไพรเวท เลเบล สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ในปี 2562 มีกิจกรรมโซนพิเศษ "Beauty Made in Thailand" พื้นที่สำหรับธุรกิจเครื่องสำอางไทยโดยเฉพาะ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสกับความงามและคุณค่าของความเป็นไทย 
          ภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business matching) ระหว่างนักธุรกิจไทยและต่างประเทศมากกว่า 300 นัดหมาย และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านเศรฐกิจในประเทศซีแอลเอ็มวี อาทิ สมาคมเครื่องสำอางเมียนมาร์ สมาคมเครื่องสำอางลาว สมาคมน้ำมันหอมระเลยและเครื่องสำอางอโรมาเวียดนาม บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง กลุ่มธุรกิจสปาและโรงแรม 
          นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก (BBAB) ยังเป็นเวทีเสริมสร้างเทคนิคและติดอาวุธทางปัญญาให้รู้เท่าทันเทรนด์ของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยงานสัมมนา การประกวด และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น สัมมนา How Brands Can Personalize the Online-to-Offline Consumer Experience โดยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH) สัมมนา Environmental Impact of Cosmetic Industry โดยนิตยสาร INNOLAB สัมมนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี การกักเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพร โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.Emerging Markets' Trends in Asia and Neighboring Countries" สัมมนาเพื่อสร้างความรู้และขยายโอกาสการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV Semi-Permanent Makeup Competition การประกวดสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวร การต่อขนตา การนวดหน้า แต่งหน้าและเพ้นท์เล็บ ร่วมกับสถาบัน International Beauty Center (IBC) Business Consultancy Zone ศูนย์ให้คำปรึกษาจากภาครัฐเพื่อผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมความงาม Supply Chains Tour สำหรับผู้ซื้อที่สนใจชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ อาทิ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางอเนกประสงค์ (Multi-functional Makeup Products OEM) บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ (Cost-effective and Multipurpose Packaging) และมาสก์จากสมุนไพรจีน (Chinese Herbal Mask OEM) 
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า พร้อมลุ้นรับ Beauty Box Giveaway เครื่องสำอางนวัตกรรมชั้นสูง จากประเทศฝรั่งเศส ไต้หวัน โปแลนด์ เกาหลีใต้ที่มีจำนวนจำกัด สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.beyondbeautyasean.com หรือลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ https://rpg.infosalons.com.au/BBAB19BK/

          ข้อมูลผู้จัดงาน
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก
          อินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่นส์
          อินฟอร์มา โกลบอล เอ็กซิบิชันส์ เป็นธุรกิจในเครือ บริษัทอินฟอร์มา มหาชน (จำกัด) ผู้จัดงานมหกรรมสินค้า 250 งาน ทั่วโลกเป็นประจำทุกปี อินฟอร์มาขับเคลื่อนธุรกิจอันแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาดงานมหกรรมสินค้าความงามระดับโลก พร้อมสร้างเครือข่ายงานอีเว้นท์ความงามที่มีอิทธิพลทั่วโลก โดยการจัดตั้งกลุ่ม INFORMA BEAUTY ผลงานอีเว้นท์ที่ผ่านมาของ INFORMA BEAUTY นั้นรวมถึงงาน บียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก, Mekong Beauty Show, China Beauty Expo และ China Chengdu Beauty Expo งานอีเว้นท์ของ INFORMA BEAUTY ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมความงาม รวมถึง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บรรจุภัณฑ์ บริษัทรับจ้างผลิต ส่วนผสม บริการเต็มรูปแบบ อาหารเสริม น้ำหอม (ส่วนผสมและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) สุขภาพและสปา การจัดแต่งทรงผมและการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ตลาดขนาดใหญ่และตลาดสินค้าระดับหรูหรา เว็บไซต์: www.informaexhibitions.com
          บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ("อิมแพ็ค") เป็นผู้จัดงานมหกรรมชั้นแนวหน้าของไทย อิมแพ็ค เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดการ/ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญอย่างสูง สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการให้บริการจัดงานแสดงสินค้า การสัมมนา การประชุม และกิจกรรมพิเศษครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อิมแพ็ค สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายธุรกิจมืออาชีพในงานอีเว้นท์เพียงแห่งเดียว ด้วยการพบปะกันต่อหน้าและช่องทางดิจิทัล และการร่วมมือกับสมาคมการค้านานาชาติ ผู้จัดงานและบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม เว็บไซต์: www.impact.co.th