ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SKY จับมือ SenseTime ยักษ์ใหญ่ AI จากจีน

          นายสิทธิเดช มัยลาภ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ Dr. Xu Li (กลาง) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SenseTime ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของจีนและของโลก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดย SenseTime จะเข้ามาสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีด้าน AI ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี AI กับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริตี้ (Smart Security) และดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)