ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บริษัท NPPG ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Global Consumer Public Company Limited เพื่อสะท้อนให้เห็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) เข้าสู่ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) เต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ตามผลประกอบการไตรมาส 2 บริษัทมีรายได้ 299.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 282.2 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เติบโตขึ้น 6.1% มีกำไรจากการดำเนินการ 3.3 ล้านบาท ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว 6.3 ล้านบาท สามารถลดการขาดทุนได้อย่างชัดเจนเป็นกำไรเล็กน้อยจากธุรกิจหลัก โดยปรับการบริหารจัดการแบบ Turnaround เช่น ลดสาขา QSR ที่ขาดทุน เพิ่มการขายสินค้าในส่วนที่มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น บริหารการจัดซื้อลดค่าใช้จ่ายต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการจัดการ และส่วนกลาง เป็นต้น 
          รายได้ 6 เดือนสะสมรวม 578.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% รายได้ธุรกิจ Packaging ทั้งหมดเป็น 288.9 ล้านบาท ลดลง 8.6% เปรียบเทียบกับรายได้ 6 เดือนของปีก่อน ส่วนธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจ Food Service เพิ่มขึ้น 19.6% เป็น 184.5 ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านอาหาร QSR มีรายได้ 105.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 10%
          บริษัทฯได้เล็งเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจ Personal health and care products จึงตั้งบริษัทใหม่ Angel Global เพื่อขยายธุรกิจในส่วนนี้และเสริมธุรกิจในเครือด้าน Packaging และอาหาร และเตรียมขยายธุรกิจอาหารในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก (Mass Market) เพื่อเสริมสร้างธุรกิจเตรียมอาหารให้เพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานธุรกิจเดิมในธุรกิจ Packaging (55%) ธุรกิจผลิตอาหารที่เป็นวัตถุดิบ (Frozen Seafood) สู่ตลาดส่งออกและอาหารพร้อมรับประทาน (Ready – to - Eat Food) (28%) เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ (Convenience Store) และธุรกิจร้านอาหารแบบ Quick Service Restaurant (17%) 
          จากผลประกอบการที่กลับมาเสมอตัว บริษัทฯมีแผนธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตและผลกำไรเพิ่ม (Growth) ด้วยการปรับ Business Strategy ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลดังนี้
          1. เพิ่มกำไรขั้นต้นและเพิ่มรายได้ (Growth) จากธุรกิจใหม่
          2. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มสินค้าที่เข้าสู่ธุรกิจผู้บริโภค (Consumer Sector)
          3. สร้างฐานลูกค้าใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและแบรนด์ของบริษัทฯอย่างยั่งยืน
          4. ปรับสัดส่วนของรายได้และกำไรให้มาจากธุรกิจอาหาร และธุรกิจ Consumer Health and Care Product มากขึ้น