ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งานประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค

          นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มผู้ชุบสังกะสีระดับเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 11 หรือ The 11th Asia Pacific General Galvanizing Conference Thailand 2019 (APGGC 2019) โดย นายวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ นายกสมาคมการชุบสังกะสีไทย (Thai Galvanizing Association: TGA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จาง ซี่ฟู (Dr. Zhang Qifu) นายกสมาคมการชุบสังกะสีเอเชีย แปซิฟิค (The Asia Pacific General Galvanizers Association: APGGA) ร่วมด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กชุบสังกะสีรายใหญ่ของไทยอีกหลายราย เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์
          บรรยายภาพ (จากซ้าย)
          1. นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ รองประธานและประธานสายงานการพัฒนาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          2. นายราเมศวร์ เพชรพลากร วิศวกรงานออกแบบโครงสร้าง
          3. ดร.จาง ซี่ฟู (Dr. Zhang Qifu) นายกสมาคมการชุบสังกะสีเอเชีย แปซิฟิค (The Asia Pacific General Galvanizers Association: APGGA) 
          4. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
          5. นายวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ นายกสมาคมการชุบสังกะสีไทย (Thai Galvanizing Association: TGA) 
          6. ดร.ทวีป ชัยสมภพ ประธานสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
          7. นายวิทวัส สมุทรานนท์ นายกสมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย