ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Purecircle Holdings ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Pure CE

          Pure CE สะท้อนความสนใจและความแข็งแกร่งในธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนมัลติแบรนด์

          Pure CE Pte Ltd หรือเดิมคือบริษัท Purecircle Holdings Pte Ltd ประกาศว่า บริษัทได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจาก "Purecircle Holdings" เป็น "Pure CE"

          บริษัทเปลี่ยนชื่อและภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ในฐานะบริษัทไพรเวทอิควิตี้แถวหน้าของอุตสาหกรรมที่มีแรงกระเพื่อมทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด นั่นคือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังเป็นการยอมรับคุณูปการของแต่ละแบรนด์และธุรกิจในเครือที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวมทั้งหมด

          เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่แค่การประหยัดทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว สร้างโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          Paul Gandy กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีที่ได้ประกาศชื่อ Pure CE และอัตลักษณ์ใหม่ เพื่อสะท้อนถึงกระแสโลกที่กำลังเบนเข็มมาสู่ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งยังทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเรากลายเป็นใครและปรารถนาที่จะเป็นใคร ความชัดเจนนี้ช่วยให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด นั่นคือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจมากที่สุด เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เช่น การห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง"

          Pure CE เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความทันสมัย โดยมีพันธกิจในการริเริ่มและพัฒนาแนวคิดให้กลายเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโลก Pure CE สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านมาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทมีทีมงานระดับโลกที่ประกอบด้วยนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด และการดูแลสุขภาพ

          แบรนด์ในเครือของเราประกอบด้วย Purecog(R), Peregrine Analytics(R), Mintaga(R) 

          ติดต่อ
          ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
          โทร. +65 6950 1961
          อีเมล: investors@pure-ce.com