ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: EKH โชว์ศักยภาพต่อผู้บริหารกองทุน

          นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล-ฝ่ายการแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) และคุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหาร บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ให้การต้อนรับผู้บริหารฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง EKH ประเมินภาพรวมธุรกิจช่วงที่เหลือในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากคนไข้เข้ามาใช้บริการเพิ่ม และขยายศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ รวมทั้งศูนย์ต่าง ๆ และศูนย์ IVF