ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CWT ส่ง บริษัทฯย่อย “SakunC” ร่วมทุน สวทช. เพื่อวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยี พร้อมตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ

          บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ส่งบริษัทฯย่อย บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมลงทุนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยภายในงานมี นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (ที่5จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่6จากขวา) ผู้อำนวยการ สวทช. นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย (ที่7จากขวา) ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และ นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ (ที่6จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามการร่วมทุน ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ