ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “FTI” รับมอบประกาศนียบัตร DCP รุ่น 269 จาก IOD

          ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Director Certification Program) หรือ DCP รุ่น 269 จาก นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อเร็วๆ นี้