ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DITP หนุนผู้ประกอบการเข้าร่วม “Top Thai Brands 2019” ดันแบรนด์ไทยสู่สากล

          DITP เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 ขับเคลื่อนแบรนด์ไทยก้าวไกลสู่สากล ในช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค.นี้ เน้นเจาะตลาดอาเซียน จีน และเอเชียใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจสู่ตลาดโลก
          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DIPT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่สากล โดยดำเนินการผ่านงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย หรือ Top Thai Brands 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค เพื่อผลักดันสินค้าและบริการไทยให้สามารถขยายตัวในตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
          สำหรับแผนการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019 ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ตั้งเป้าหมายเจาะตลาดอาเซียน, เอเชียใต้ และจีน รวม 12 งาน ใน 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, เมียนมา, สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน, อินเดีย, บังคลาเทศ, ศรีลังกา และ ปากีสถาน
          "การจัดงาน Top Thai Brands 2019 สามารถช่วยต่อยอด และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาด และหาคู่ค้าในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเพิ่มขีดความรู้และศักยภาพในการส่งออกด้วย" นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว
          ทั้งนี้ การจัดงาน Top Thai Brands 2019 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมที่ผ่านมา ในกัมพูชา เมียนมา ลาว อินเดีย และบังคลาเทศ ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน และผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศที่ไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเนื่องจากภายในงานมีการนำเสนอสินค้าไทย อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า แฟชั่น-เครื่องหนัง การบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับกลุ่มประเทศคู่ค้า ซึ่งช่วยกระตุ้นและสร้างโอกาสให้นักธุรกิจที่เข้าร่วมงานสามารถต่อยอดธุรกิจ เกิดความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ตลาดสากลไปพร้อมๆ กัน
          สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019 ช่วงเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2562 จะมีการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอีก 7 งาน ได้แก่ เวียดนามจำนวน 2 ครั้ง(กรุงฮานอย และโฮจิมินห์)จีนจำนวน 1 ครั้ง(เมืองคุนหมิง)อินเดียจำนวน 2 ครั้ง(เมืองเจนไน และมุมไบ)ปากีสถานจำนวน1 ครั้ง(เมืองการาจี)และศรีลังกาจำนวน1 ครั้ง(กรุงโคลัมโบ) ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้า มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งออก รวมถึงต้องการหาคู่ค้าและขยายตลาดสู่ตลาดโลก สามารถสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 กับ DITP ได้ โดยในการเข้าร่วมงานDITP จะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานบางส่วน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา เป็นต้น
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทย ทางเว็บไซต์ http://www.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Hotline 1169