ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ดีเดย์ชื่อใหม่ “ทีบีเอสพี” 24 เม.ย.

          นายบวร วงศ์สินอุดม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยบริติซซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท
          ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้านการป้องกันการปลอมแปลงทั้งในด้านการพิมพ์ รวมถึงการจัดการด้านข้อมูลดิจิทัล ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ