ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้บริหาร สิงห์ เอสเตท ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์

          เปิดธนาคารกรุงไทยสาขาแฟล็กซิป  นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสพิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX) โดยมี นางอรณีย์ พูลขวัญ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ธนาคารกรุงไทย ชั้น G อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

          รายชื่อบุคคลจากซ้ายไปขวา
          นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          นายชาตรี ประสานศัพท์, ผู้จัดการสำนักงานเขตเอกมัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          นายอารภัฏ สังขรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Internal Digitization ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          นางอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          นางสุนีย์ เจตนาเจริญชัย ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)