ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

30 ปี BUSINESS+ จัดสัมมนาแห่งปี “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ”

          ครบรอบ 30 ของนิตยสาร Business+ โดย บมจ.เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี "BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING" เปิดเวทีรวมพลกูรูร่วมเผยกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล นำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จเป็นกรณีศึกษา ผู้เข้าร่วมงานเต็มอิ่มกับองค์ความรู้
          ล้ำค่า ที่สามารถนำไปปรับใช้ขับเคลื่อนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
          โดยภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " BUSINESS INNOVATION IN THE DIGITAL ECONOMY" ความสำคัญของนวัตกรรมธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นแนวคิดสำคัญในการผลักดัน พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เปลี่ยนความคิดในการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตและมีความยั่งยืน 
          พร้อมด้วยการเปิดกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล เรื่อง "BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ" โดย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC และกรณีศึกษา "ความสำเร็จของการปฏิวัติธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล" โดย นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
          ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ " Business Innovation In the Disruptive World แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน" การถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กรในด้านต่าง ๆ จากหลากหลายองค์กรชั้นนำ โดย นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
          นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) และนายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of SCB 10X บมจ. ไทยพาณิชย์ ดำเนินรายการโดย นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกันแบ่งปันเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรม พร้อมกับการนำความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก