ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ข่าวซุบซิบ: TEAMG ลงนามรับจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

          บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ขยันไม่หยุดจริงๆ โดยล่าสุดแม่ทัพคนเก่ง"ชวลิต จันทรรัตน์" ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนให้มีมาตรฐานสากล โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก ตามกรอบพัฒนาโครงการหลักที่จะดำเนินการระหว่างปี 2560 – 2567 บนพื้นที่ 6,500 ไร่ โดยมีโครงการสำคัญ เช่น การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน,การก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ และการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ซึ่งมีเจ้าของโครงการคือกองทัพเรือ เดินหน้ารับงาน ตั้งแต่ต้นปีขนาดนี้ คาดว่าตลอดปีนี้คงมีข่าวดี ข่าวเด่น มาให้ผู้ถือหุ้นได้ยิ้มกันตลอดปีแน่นอน