ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“จิฟฟี่ตอกย้ำเพื่อความมั่นใจ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สดปราศจาก PHO”

          บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่และผลิตภัณฑ์ในเครือ   จิฟฟี่ช้อยส์ตอกย้ำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จำหน่ายในร้านจิฟฟี่ ปราศจากน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน NO PHO (No Partially Hydrogenated Oils) ให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่บริโภค
          นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ และผลิตภัณฑ์ในเครือจิฟฟี่ช้อยส์ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สดที่จำหน่ายกว่า 17 สาขาทั่วประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยปราศจากน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน No PHO (No Partially Hydrogenated Oils) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 ซึ่งทำให้เกิดกรดไขมันทรานส์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบทั้งหมดไม่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน No PHO และบริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการขายนั้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์เพราะเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเสมอมา