ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีเส็บชูมาตรฐาน TMVS ส่งเสริมเมืองไมซ์พัทยา

          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดแถลงข่าวมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards-TMVS) กับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา เพื่อผลักดันมาตรฐาน TMVS เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไมซ์ รับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกเมืองพัทยา นางอรชร ว่องพรรณงาม (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ นางสาวมาลิสา ลุทซี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช นางสาวอรวิลาสินี สืบจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา และนางสาวมยุรี สมบูรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช ฝ่ายธุรกิจไมซ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา เมื่อเร็วๆ นี้