ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธอส. และไปรษณีย์ไทย ร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (A2S)

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาไปใช้งานภายในองค์กรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ทั้งนี้ ธอส. ได้พัฒนาระบบ A2S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การตรวจสอบภายในเป็นแบบดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบดังกล่าวครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน และติดตามผล และสามารถทดแทนระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบแบบเดิมที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนแบบManual ซึ่งมีข้อติดขัด อาทิ เสียเวลารวบรวมและการจัดเก็บเอกสาร ใช้วัสดุสำนักงานจำนวนมาก เป็นต้น ณ ห้องสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561