ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TFG พร้อมเข้าร่วมโครงการประชารัฐ รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา-ราคายุติธรรม เตรียมเปิดพื้นที่ 3 โรงงานเป็นจุดรับผลผลิตโดยตรง

          TFG พร้อมสนับสนุนภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เตรียมเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 3 โรงในจังหวัด สุพรรณบุรีและปราจีนบุรี รับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง มั่นใจโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จใช้เป็นต้นแบบส่งเสริมเกษตรกรได้ในระยะยาว
          นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา โดยจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังนาโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่า การปลูกข้าวโพดหลังการทำนาในปีนี้ จะมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันราคาที่บริษัทฯจะรับซื้อจะอยู่ในอัตราที่มีความยุติธรรม
          "TFG ต้องการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล และไม่มีนโยบายกดราคารับซื้อ เนื่องจากบริษัทฯมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งประเมินว่าโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปีนี้ จะประสบความสำเร็จและสามารถใช้เป็นโครงการต้นแบบส่งเสริมเกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย"นายเพชรกล่าว
          ทั้งนี้ TFG จะเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่เป็นจุดรับซื้อทั้ง 3 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 129,600 ตันต่อเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่มีความต้องการนำผลผลิตมาขายโดยตรง ปัจจุบันมีโรงงานอาหารสัตว์ของ TFG ตั้งอยู่ที่จังหวดสุพรรณบุรี 2 โรง และ มีกำลังการผลิตรวม 81,000ตันต่อเดือน ขณะที่มีอัตราการผลิตอยู่ที่ 92.59% ของกำลังการผลิตรวม สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงที่ 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิต 48,600 ตันต่อเดือน และมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 93.53%ของกำลังการผลิตรวม
          อย่างไรก็ตาม TFG ยินดีจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยจะสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงแหล่งรับซื้อผลผลิตที่มีมาตรฐานมากที่สุด อันเป็นการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง บริษัทพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานตามกลไกราคาตลาดอย่างแท้จริง