ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Productivity in Public Sector : เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

ภาครัฐ นับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หลักสูตร Productivity in Public Sector : เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะช่วยสร้างความเข้าใจ แนวทางและเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงสามารถออกแบบและจัดการกระบวนการ ทราบตัวอย่างเทียบเคียง productivityของภาครัฐในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการปรับปรุง การวัดและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Productivity in Public Sector : เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) คลิกhttps://www.ftpi.or.th/event/40333 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย) E-mail : sirichai@ftpi.or.th Line : @FTPI