ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ซีเอ็มเอ็มยู เปิดตัววัคซีนการตลาด ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และผู้ประกอบการ ร่วมจัดงานสัมมนาการตลาด “Never Normal Marketing : พลิกกระบวนท่าการตลาดฝ่าวิกฤตโควิด-19” เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อธุรกิจในประเทศไทย และ “กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจ” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ จัสโค ชั้น 5 อัมรินทร์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ