ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

TKS รับโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Print Solutions ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ รับมอบโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” โดย TKS ผ่านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนระบบนิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ