ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

GCAP ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง อาสาสู้โกง ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม โดยในปีนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรสมาชิก จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันออนไลน์ ปี 2563 ในรูปแบบ Virtual Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19