ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom : Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal แลกเปลี่ยนมุมมองจากองค์กรชั้นนำ

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากรูปแบบเดิม ธุรกิจต้องพยายามคิดกลยุทธ์ใหม่ในการให้บริการและการทำงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค New Normal

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom : Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีคุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ Service 4.0 ผลกระทบ ความท้าทาย และความเสี่ยงขององค์กรในยุค New Normal พร้อมทั้งรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดระหว่างองค์กรในการปรับตัวยุค New Normal จากองค์กรชั้นนำด้านการบริการ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการบริการและการทำงาน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

สนใจสมัครได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/39833 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม 02-619-5500 ต่อ 453 (ปาณนาถ) E-Mail : pananat@ftpi.or.th Line: @FTPI