ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ปรับโฉมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ฝั่งธนบุรี

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1,2 และส่วนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาพระปิ่นเกล้า) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัดให้การต้อนรับ

โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” และเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรคุณภาพและปลอดภัยจากขบวนการหกรณ์กระจายไปสู่ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรม และมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ กับร้านสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เป็นอีกหนึ่งร้านสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้และได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง ภายในร้านเป็นมุมของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาวางจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิและ หมี่โคราชสำเร็จรูป จากเครือข่ายสหกรณ์ จ.นครราชสีมา ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา กาแฟ จากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด จ.ชุมพร กล้วยหอมทอง น้ำตาลโตนด กะปิ จากสหกรณ์การเกษตร บ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี อาหารทะเล จากสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ จำกัด

จ.สมุทรสาคร พริกไทย จากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง นม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี เนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม กุนเชียงปลาสลิด จากกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า

จ.สุพรรณบุรี นมแพะ โลชั่นนมแพะ สบู่นมแพะ กลุ่มแปรรูปนมแพะ (สังกัดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ) จ.กรุงเทพมหานคร สาคูจากต้นสาคู จากกลุ่มอาชีพทำน้ำพริกและเห็ดแปรรูป (สังกัดสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด) จ.กรุงเทพมหานคร และแชมพูมะกรูด น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด จากกลุ่มอาชีพไวส์แอนวิสดอม (สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด) จ.กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมนาทีทอง มอบคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท ให้กับสมาชิกและประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิดงานวันนี้ ซึ่งคูปองดังกล่าวนำไปใช้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ได้ จากนั้นได้เยี่ยมชมสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และพบปะกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ซึ่งผลการดำเนินงานของร้านสหกรณ์แห่งนี้ มียอดจำหน่ายสินค้าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 105,377,063 บาท มีรูปแบบการจำหน่ายสินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์ การขายหน้าร้าน รวมทั้งเปิดให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สั่งจองสินค้า โดยทางร้านสหกรณ์จะมีการแจ้งสินค้าที่จะจำหน่ายให้สมาชิกรับทราบด้วยการจัดทำปฏิทินสินค้าเพื่อให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2482 เป็นร้านสหกรณ์ของคนเมืองหลวง แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร และเป็นร้านสหกรณ์แห่งที่ 19 ในประเทศไทย มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง 493 คน มีเงินค่าหุ้น แรกตั้ง 15,780 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 134,713 คน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์ได้ และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้ในราคายุติธรรม เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเมื่อสิ้นปีจะมีการปันผลให้ตามค่าหุ้น และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่ตามสัดส่วนที่มาใช้บริการและซื้อสินค้ากับทางร้านสหกรณ์ โดยร้านดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่พึ่งของสมาชิกและของประชาชนมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งปัจจุบันร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาพระปิ่นเกล้า เอกมัย ลาดหญ้า บางลำพู และสาขาโรงพยาบาลปิยะเวท โดยจะมีการขยายผลรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ไปยัง 5 สาขาในเร็ว ๆ นี้