ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

บริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด ได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด โดยว่าที่ร้อยตรีชูชีพ ขุนทอง ผู้จัดการทั่วไป และรักษาการผู้จัดการโรงงาน ได้เข้ารับใบประกาศเพื่อรับรองว่าเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment" จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

บริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตราสวนผึ้ง และตรากรานีเวีย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ 100% (Natural Spring Water) เพื่ออุตสาหรรม ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี