ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: CHO เซ็น MOU การวิจัย พัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พลเรือโท ทวี พิกุลทอง (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO , และ พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายหลังการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำหรับสนับสนุนหน่วยผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้พื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้