ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

DITP ชวนผู้ประกอบการไทย ไขข้อข้องใจทางการค้าตลาดจีน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเสวนาออนไลน์ “รู้กฎก่อนรุกจีน เจาะลึกปัญหาข้อพิพาทการค้าและการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในจีน” ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.45 น. ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมไขข้อข้องใจเรื่องการค้า เตรียมความพร้อมบุกตลาดแดนมังกร ร่วมศึกษาปัญหาจากนักธุรกิจไทยในกรณีพิพาทระหว่างคู่ค้าไทย-จีน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันให้แก่นักธุรกิจไทยที่ทำการค้ากับจีนหรือกำลังจะเข้าทำการค้าตลาดจีน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เตรียมความพร้อมทำการค้ากับคู่ค้าจีนในลักษณะต่างๆ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนฟรี ได้แล้ววันนี้ - 17 ส.ค. 63 ที่ https://bit.ly/3hlqBDV    

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการเสวนา “รู้กฎก่อนรุกจีน เจาะลึกปัญหาข้อพิพาทการค้าและการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในจีน” การอบรมในเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการ ได้รับฟังปัญหากรณีพิพาทระหว่างคู่ค้าไทย-จีน ของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันให้แก่นักธุรกิจไทยทำการค้ากับจีนหรือกำลังจะเข้าทำการค้าในตลาดจีน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับทำการค้ากับคู่ค้าจีนในลักษณะต่างๆ ซึ่งสถาบันฯ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

โครงการเสวนา “รู้กฎก่อนรุกจีน เจาะลึกปัญหาข้อพิพาทการค้าและการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในจีน” วิทยากรบรรยายโดยผอ.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งจะดำเนินการจัดในรูปแบบออน์ไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.45 น. รายละเอียดดังนี้

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.45 น. หัวข้อเสวนา ได้แก่
  -หัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนรุก…บุกตลาดประเทศจีน” โดย ผอ.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  -หัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ…ก่อนตกลงเริ่มการค้าแดนมังกร” โดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน
  -หัวข้อ “รู้ไว้ใช่ว่า…ก่อนเกิดปัญหาเรื่องการค้ากับจีน” โดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน
  -Case Study กรณีศึกษาปัญหาการขัดแย้งทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศจีน พร้อมคำแนะนำและแนวทางการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา โดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.45 น. หัวข้อเสวนา ได้แก่
  -หัวข้อ “เริ่มถูกทิศ รุกถูกทาง ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญอย่าไรในประเทศจีน” โดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน
  - Case Study กรณีศึกษาปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน พร้อมคำแนะนำและแนวทางการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา โดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน

สำหรับหัวข้อบรรยายโดย Mr.Liu Minghao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจในประเทศจีน ทางทีมผู้จัดงานได้จัดเตรียมล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการแปลภาษาตลอดระยะเวลาการบรรยาย ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนฟรี ได้แล้ววันนี้ - 17 ส.ค. 63 เท่านั้น ที่ https://bit.ly/3hlqBDV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 084-346-2006 และ E-mail: pr.nea.seminar2019@gmail.com