ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing


หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูลและอินไซค์ กำหนดกลยุทธ์ที่ได้ผลจริง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Data และ Insight


คุณจะได้สิ่งนี้ จาก Data and Insight Driven Marketing

- เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลังโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Data และ Consumer insight
- เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Strategy และ Tactics ของการทำการตลาด
- เข้าใจหลักการและได้ลงมือทำจริง เข้าใจทั้งแนวคิดที่ถูกต้อง (ผ่านการสอน) และ การนำไปใช้ได้จริง (ผ่าน workshop)

ดังนั้นเราจะไม่ยอมให้คุณกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้ความรู้และสกิลใหม่จริง หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ดูแลงานด้านการตลาด แขนงต่างๆ รวมถึงการดูแลงานนวัตกรรมในองค์กร corporate ไม่ต้องมีความรู้ด้าน insight และ data มาก่อน    
- ทำงานระดับ Manager เป็นต้นไป ที่ดูแลการตลาดใน cooperate หรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ    

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร: 02-679-7360-3 หรือ Line@: @matsociety

หรือเว็บไซต์: https://www.marketingthai.or.th/event/data-and-insight-driven-marketing/