ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

บริการรักษาสัตว์เลี้ยง | โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเกษตร (มหาชัย)

โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเกษตร (มหาชัย) บริการรักษาสัตว์เลี้ยง

  • ศูนย์อายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์เอ็กซเรย์ดิจิตอลและอัลตราซาวด์สัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์เนื้องอกและมะเร็งสัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์ผ่าตัดสัตว์เลี้ยง
  • วอร์ดสัตว์ป่วย 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์โรงผิวหนังสัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์โรคตาสัตว์เลี้ยง
  • ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง
  • คลินิกโรคแมว

สอบถามลักษณะอาการ ข้อมูลบริการ
โทร. 064 168 4222

บริการเวลา 09:00-21:00 น.