ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: สจล. ผนึก มิตรผล พัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สู้โควิด-19 พร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาคจากกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด19 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านอุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้ศูนย์ KMITL GO FIGHT COVID-19 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา

  1. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาด กระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  2. นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  3. รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  4. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  5. ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  6. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)