ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: APM เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (JPark)

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาว ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (JPark) โดยมี นาย สันติพล เจนวัฒนาไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้