ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)เยี่ยมชมกิจการ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  เข้าเยี่ยมชมโครงการงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 3  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท  ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (RT) โดยมีนายจิรกฤต โค้งวารินทร์ ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้