ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: APM หารือเรื่องแผนการลงทุนและแผนธุรกิจในกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท จำกัด

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลาง) ประธานกรรมการ และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงาน เข้าหารือเรื่องแผนการลงทุนและแผนธุรกิจในกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (SVG) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา และอาหารเสริมในกลุ่มปศุสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และโรงพยาบาลในกลุ่มสัตว์เลี้ยงโดยมี น.สพ.นันทพงษ์ พิบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้