ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: APM เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต หรือ SMART

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (ซ้ายสุด) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM พร้อมด้วยทีมงาน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา (Smart Block) โดยมีคุณประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563