ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มิตรผลมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400 : 2017

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นำโดยคุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  (กลุ่มบริหาร) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400 : 2017 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI โดยมีคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและร่วมแสดงความยินดี โดยบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นบริษัทแรกในธุรกิจน้ำตาล และพลังงานทดแทน ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรจะช่วยส่งเสริมความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มมิตรผลในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

บุคคลในข่าว (จากซ้าย – ขวา)

  1. คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนบริษัท น้ำตาลมิตรผล
  2. คุณกฤษณา ทองทั้งสาย  ผู้อำนวยการด้านจัดซื้อ บริษัท น้ำตาลมิตรผล
  3. คุณศรายุธ  แสงจันทร์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (กลุ่มบริหาร) บริษัท น้ำตาลมิตรผล
  4. คุณพรรณี อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิ (สรอ.) (ที่ 4 จากซ้าย)