ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

WP คุณภาพคับจอ โชว์หนี้สินต่อทุนต่ำ เงินสดในมือล้นกว่า 1 พันลบ.-กำไรสะสมเพียบ

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP)  ส่งสัญญาณความแข็งแกร่ง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนต่ำเพียง 0.14 เท่าลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กระแสเงินสดในมือล้นกว่า 1,000 ล้านบาท ตบท้ายด้วยกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ  212   ล้านบาท ด้าน “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" บอสใหญ่ ประกาศต่อจากนี้ลุยธุรกิจตามแผน หนุนผลงานเติบโตอย่างมีศักยภาพ  ระบุจากสถานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง  ทำให้มั่นใจสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุน การกระจายยอดขายไปตามกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของผลการดำเนินงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ที่  212   ล้านบาท จากขาดทุนสะสม 58 ล้านบาทในปี 2562  จึงทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ให้กับผู้ถือหุ้นในรอบ 10 ปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนต่ำเพียง 0.14 เท่า พร้อมเดินหน้าสร้างความเข็งแกร่ง และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

“สถานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2562 ถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้แม้ยอดขาย และกำไรสุทธิจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดรวมในประเทศ แต่เราก็ยังสามารถสร้างผลกำไรได้ตามแผน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับมีแผนธุรกิจและทิศทางการเติบโตชัดเจน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ และการบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทันเวลา ทำให้ WP สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ เกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเดิม เพื่อเสริมศักยภาพผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันให้ยอดขายปี 2563 เติบโตได้ตามเป้าหมาย 1-2% จากปี 2562 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเชื่อว่า น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น