ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อบก.ส่งเสริม ซีพีเอฟ เดินหน้าสู่ “องค์กรคาร์บอนต่ำ”

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (ที่ 3 จากขวา)  รองผู้อำนวยการ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์กรฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและคำแนะนำในการประเมินการบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่การเป็น“องค์กรคาร์บอนต่ำ” โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ(ที่ 3 จากซ้าย)  ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมด้วย นายไพศาล จิระกิจเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา (ซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก  และพนักงานบริษัทฯ ร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม