ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมงาน“The Best CEO Award”

ในโอกาสฐานเศรษฐกิจ ครบรอบ 40 ปี จัดงานมอบรางวัล “The Best CEO Award” โดย Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก “The Best CEO Award” เพื่อฐานเศรษฐกิจมอบรางวัลให้กับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มีคุณสมบัติประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม ความกล้าหาญ การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และมีความเห็นอกเห็นใจและมีวิจารณญาณ โดยมีผลงานโดดเด่นแต่ละสาขา ประกอบด้วย B: Business E: eCommerce S: Service T: Technology และรางวัลสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur ภายในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิรัชกิจ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายประทีป อัคคูนูร์ ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวสีนิล Laiki และเป็นนิสิตเก่า MBA ศศินทร์ ซึ่งได้รับรางวัลนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์